سامانه آزمون مجازی دانشگاه اردکان

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند

اطلاعیه‌های مهم امتحانات

قابل توجه دانشجویان گرامی

لطفاً هر گونه مشکلی در سامانه آزمون را فقط در زمان امتحان به شماره های پشتیبان سامانه یا ربات تلگرام \( @elardakanbot \) اعلام نمایید تا بررسی شود و در صورت وجود مشکل به اساتید درس اعلام شود. اعلام مشکلات بعد از پایان امتحان قابل بررسی نخواهد بود و اساتید به اعتراضات دریافت شده بعد از پایان آزمون ترتیب اثر نخواهند داد.


توجه: لطفاً قبل از اولین ورود به نکات زیر توجه فرمایید:

  • در اولین ورود نام کاربری و رمز ورود دانشجویان به صورت زیر است:

     نام کاربری: شماره دانشجویی
     رمز ورود: کد ملی

  • همه کاربران پس از اولین ورود حتماً باید رمز عبور خود را تغییر دهند.
  • کاربرانی که ابتدای کد ملی آنها صفر هست، صفرهای ابتدای کد ملی را وارد نکنند.
  • مشکلات خود در ورود به سامانه آزمون را همراه با نام کاربری خود به ربات 

\( @elardakanbot

\)

در تلگرام ارسال فرمائید.